webmail ROMANA   DEUTCH   MAGYAR  

DESPRE NOI

DRUMSERV cu sediul în Târgu Mures, strada 8 Martie, nr. 66, județul Mureș, a fost înființată în anul 2001 în urma externalizării parcului de auto – utilaje din cadrul Administrației Naționale a Drumurilor – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, având în acest moment capitalul social subscris și vărsat de 7.081.520 Lei (Ron).

Capitalul social al S.C. DRUMSERV S.A. este deținut de Concernul Swietelsky, în proporție de 100%. Acest fapt oferă unității noastre un avantaj net ce poate fi concretizat în posibilitatea de a apela ori de câte ori este nevoie la resursele tehnice, financiare sau chiar umane a concernului.

Firma activează în prezent în activități de construire, modernizare, întreținere a drumurilor, producție de mixturi asfaltice și activități specifice laboratoarelor din acest domeniu.

Firma gestionează actualmente un parc de auto-utilaje performant, care permite execuția unei game diversificate de lucrări de drumuri.

S.C. DRUMSERV S.A. are implementat și dezvoltă în continuare sistemul de management al calității și cel de mediu conform standardelor ISO 9001 / 2001, ISO 14001 / 2005 și OHSAS 18001 / 2004.

Acest sistem include reglementările în vigoare din construcții, ce derivă din Legea 10/1995, legea calității în construcții și alte acte de reglementare aferente. Documentele sistemului calității din cadrul Drumserv-ului sunt aplicate în toate domeniile de activitate pe care le desfășoară societatea și sunt obligatorii pentru întregul personal.

În acest sens, în perioada 2001 – 2008 au fost efectuate o serie de investiții care s-au materializat într-o stație de preparat mixturi asfaltice de 160 tone / ora, o dotare de ultimă generație a laboratorului de încercări, din acest considerent fiind atestat ca laborator de gradul II și utilaje noi, performante.