webmail ROMANA   DEUTCH   MAGYAR  

Constructii drumuri

Descriere :

1. LUCRĂRI DE EXECUȚIE REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI ȘI PODURI

- execuție terasamente
- execuție fundații (balast și piatră spartă)
- execuție îmbrăcăminți rutiere din:
                - macadam (penetrat sau simplu)
               - mixturi asfaltice
- șanțuri de pământ și betoane
- șanțuri ranforsate
- rigole ranforsate
- podețe
- poduri metalice sau din beton
- montare parapeți metalici


2. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI

- lucrări de tratamente bituminoase
- lucrări de reparații cu mixtură asfaltică
- lucrări de decapare mecanică a îmbrăcăminții asfaltice
- tăieri de acostamente mecanic
- curățări și desfundări șanțuri
- construcții, reparații poduri și podețe
- reparații și înlocuire parapeți metalici
- lucrări de vopsitorie
- lucrări de împietruire drumuri

Producție asfalt

Stație modernă de preparat mixturi asfaltice de 160 tone / oră, produce o gamă variată de produse de asfalt pentru construcții de drumuri sau platforme industriale pentru destinațiile:
- strat de bază: AB1, AB2
- strat de legătură: BAD25, BADPC25, BADPS25
- strat de uzură: BA8, BA16, BAPC16, BAPS16, MASF16
- mixturi asfaltice cu bitum modificat