webmail ROMANA   DEUTCH   MAGYAR  

Incercari laborator

Laboratorul de încercări de gradul II. efectuează următoarele determinări principale:

1. PROFIL ANCFD

- AGREGATE NATURALE PENTRU CĂI FERATE ȘI DRUMURI - presupune efectuarea determinărilor în laborator:
1.prelevare probe + eșantioane , pregătire probe SREN 932-11
2. aspectul și forma granulelor, umiditate, conținut de humus, părți levigabile STAS 4606
3. echivalent nisip SREN 933-8
4. coeficient de activitate, coeficient de fracțiuni sub 0.1 din cribluri, coeficient de fracțiuni sub 0.1 din pietriș STAS 730
5. granulozitate + U.N. SREN 933-1, coeficient de formă SREN 933-4
6. valori medii b/a și c/a STAS 4606-80
7. masa volumică în vrac și a porozității intergranulare SREN 1097-3
8. masa volumică reală și coeficientul de absorbție a apei SERN 1097-6
9. uzură cu mașina Los Angeles SREN 1097-2
10. uzură cu mașina Micro-Deval SREN 1097-1
11. caracteristici de compactare , încercarea Proctor STAS 1913/13

2. PROFIL MBM

- MATERIALE PENTRU BETOANE ȘI MORTARE - presupune efectuarea determinărilor conform STAS 10473/2 în laborator:
1. Rețetă balast stabilizat, caracteristici mecanice și de imersie
2. Confecționare cilindrii din balast stabilizat
3.Pierdere de masa prin ingheț- dezgheț

3. PROFIL MD

- MATERIALE PENTRU DRUMURI - presupune efectuarea determinărilor în laborator:
1. umiditate filer, granulozitate filer, coeficient de hidrofilie, densitate aparență filer - STAS 539
2. penetrație bitum SREN 1426, punct de înmuiere inel – bilă : SREN 1427
3. punct de rupere FRAASS SREN 12593
4. ductilitate bitum SR 61
5. adezivitate bitum - metoda calitativă STAS 10969/2
6. adezivitate bitum - test VIALIT SREN 12272-3
7. emulsii bituminoase, vâscozitate ENGLER, rugozitate (HS), omogenitate emulsii, cantitate de bitum, emulsii, stabilitate la depozitare emulsii STAS 8877
8. rețetă dozaje tratamente SR 599
9. valoare de albastru SREN 933-9
10.Bitum - stabilitatea la încălzire SREN 12607-1, metoda RTFOT

4. PROFIL D

- DRUMURI - presupune efectuarea determinărilor în laborator:
1. Compoziție mixturi - metoda SOXHLET, compoziție mixturi - metoda centrifugală SREN 12697-1
2. Densitate aparentă + volum de goluri, absorție apă, stabilitate și fluaj STAS 1338/2
3. Confecționat cilindrii MARSHALL, SR 1338/1 4, rețetă mixturi, determinări pe carote, pe plăcuțe, grad de compactare

5. PROFIL GTF

- GEOTEHNICĂ ȘI TEREN FUNDARE - presupune efectuarea determinărilor în laborator:
1. prelevare probe, pregătire probe pământ STAS 1242/2/1983
2. umiditate, granulozitate, indice de plasticitate, umflare liberă STAS 1913/1/5/4/12
3. Conținut de humus STAS 7107/1/1990
4. elaborarea buletinelor de analiză și interpretarea datelor

6. DETERMINĂRI ÎN TEREN

- presupune efectuarea determinărilor pe teren:
1. grad de compactare STAS 12288
2. capacitate portantă - Benkelmann CD 31/2002
3. modulul de deformație liniară -încercări cu placa LUCAS STAS 2814/4
4. prelevări carote
5.determinari pe carote : grad de compactare, densitate, absorbtie apa STAS 1338/2
6.modul dinamic de deformatie ( placa Zorn ) TP SF- STB sect. B 8.3

pentru alte informații apelați la: e.kiss@drumserv.ro