Produse/Servicii

Vă oferim servicii și produse

  • Mixturi asfaltice
  • Laborator grad II
  • Construcţie drumuri şi poduri

Mixturi asfaltice

Producem o gamă variată de mixturi asfaltice pentru construcții de drumuri sau platforme industriale.

Cu ajutorul stației de preparat mixturi asfaltice AMMANN, cu o capacitate de 160 tone / oră, producem o gamă variată de mixturi asfaltice pentru construcții de drumuri sau platforme industriale, pentru destinațiile:

Ȋncă din anul 2010 deținem Certificate de Conformitate a Controlului Producției în Fabrică, emise de SRAC CERT SRL în vederea conformării la cerințele aplicabile.

LABORATOR GRAD II

Laboratorul de încercări de gradul II, este autorizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, cu Autorizația nr. 3747/ 13.10.2021, pentru efectuarea următoarelor determinări conform standardelor în vigoare 

1. Lucrări de execuție reabilitare și modernizare drumuri și poduri

2. PROFIL D – Drumuri

2.2 Metode de determinări  efectuate în situ ( pe teren)

3. PROFIL MD – Materiale pentru drumuri

4. PROFIL GTF – Geotehnică și teren de fundare

CONSTRUCŢIE DRUMURI ŞI PODURI

Vă putem oferi următoarele tipuri de servicii:

1. Lucrări de execuție reabilitare și modernizare drumuri și poduri

2. Lucrări de întreținere și reparații drumuri

Scroll to Top